Privacy Policy

Chính Sách Về Quyền Riêng Tư.
Chúng Tôi xem Quyền Riêng Tư của Bạn thực sự nghiêm túc.
Chúng tôi Cam Kết bảo vệ sự riêng tư của bạn và chính sách về quyền riêng tư này giải thích việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu của chúng tôi.

1.Thu Thập Và Sử Dụng: 
Khi bạn truy cập vào easymodapp.xyz, chúng tôi sẽ thu thập thông tin của bạn (bao gồm địa chỉ IP, Email, Tên v.v) quá trình này sẽ được diễn ra trong suốt thời gian bạn truy cập. Đảm bảo rằng bạn ĐỒNG Ý CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Của Chúng tôi!

2.Lưu Trữ thông tin Cá Nhân
Khi bạn sử dụng dịch vụ của Easymodapp, bạn đồng ý rằng thông Tin bạn cung cấp một cách tự nguyện, Điều này bao gồm tên hiển thị, địa chỉ email, ảnh đại diện, nhận xét và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi.
Chúng tôi cam kết rằng không chia sẽ thông Tin cho bên thứ ba

3.Cookie
Cookie là một lượng dữ liệu nhỏ, thường bao gồm ký hiệu định danh duy nhất ẩn danh được gửi đến trình duyệt của bạn từ các thiết bị (máy tính hoặc điện thoại...) của bạn và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Bạn có thể cấu hình trình duyệt của mình để chấp nhận tất cả cookie, từ chối tất cả cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được đặt. Nếu bạn muốn xóa bất kỳ cookie nào đã có trên thiết bị của mình, vui lòng tham khảo hướng dẫn về trình duyệt của bạn để xác định vị trí của tập tin hoặc thư mục lưu trữ cookie. Nếu bạn từ chối tất cả cookie, bạn sẽ không thể sử dụng một số tính năng của Dịch vụ.
Easymodapp.xyz cho phép các tổ chức khác hiển thị quảng cáo hoặc cung cấp dịch vụ trên một số trang web của chúng tôi đặt và truy cập các cookie của họ trên thiết bị của bạn. Các tổ chức khác phải sử dụng cookie tuân theo các chính sách về quyền riêng tư của chính họ, chứ không phải chính sách này. Nhà quảng cáo hoặc các tổ chức khác không có quyền truy cập các cookie của Easymodapp.xyz.

4.Quảng Cáo Của Bên Thứ Ba
Easymodapp.xyz hiển thị các quảng cáo được lựa chọn trên thông tin cá nhân. Easymodapp.xyz không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho nhà quảng cáo khi bạn tương tác với hoặc xem quảng cáo. Tuy nhiên, bằng việc tương tác với hoặc xem quảng cáo, bạn chấp thuận khả năng nhà quảng cáo sẽ giả định rằng bạn đáp ứng các tiêu chí nhắm mục tiêu được sử dụng để hiển thị quảng cáo. Chúng tôi cũng có thể quảng cáo đến bạn thay cho một hoặc nhiều bên thứ ba, nhưng trong trường hợp làm như vậy chúng tôi sẽ không chia sẻ địa chỉ email của bạn hoặc thông tin cá nhân khác với các bên thứ ba đó.

5.Các Trang Web Của Bên Thứ Ba
Trong trường hợp Dịch vụ liên kết đến các trang web khác, các trang web khác đó không hoạt động theo Chính sách về Quyền riêng tư này. Easymodapp.xyz khuyến nghị bạn nên kiểm tra các tuyên bố về quyền riêng tư được đăng trên các trang web khác đó để hiểu thủ tục thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của họ.

Last Updated: 11/04/2020

Post a Comment

0 Comments